top of page

Gruppe

Öffentlich·22 Mitglieder

Rubricsparasaduladulaanpdf _BEST_


CLICK HERE ->>> https://blltly.com/2tuoot

Rubrics Para sa Duladulaan: Isang Gabay sa Pagtataya ng mga Estudyante sa Pag-arte


Duladulaan o drama ay isang uri ng sining na nagpapakita ng mga pangyayari sa pamamagitan ng pagganap ng mga tauhan. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng mga damdamin, kaisipan, at mensahe sa mga manonood. Ang duladulaan ay maaaring maging komedya, trahedya, satira, o anumang kombinasyon nito.


Ang pagtataya ng mga estudyante sa duladulaan ay mahalaga upang matukoy ang kanilang kakayahan at kahinaan sa pag-arte. Ang rubrics ay isang uri ng instrumento na ginagamit sa pagtataya na nagbibigay ng mga kriteria at antas ng kalidad para sa isang gawain o produkto. Ang rubrics ay maaaring makatulong sa mga guro at estudyante na maging malinaw at obhetibo sa pagbibigay at pagtanggap ng feedback.


Ang rubrics para sa duladulaan ay maaaring maglaman ng mga sumusunod na aspeto: kasanayan, tono at ekspresyon, galaw at kilos, pananamit at rekado, at kabuuan. Ang bawat aspeto ay maaaring may iba't ibang antas ng kalidad na may kaugnay na puntos o marka. Halimbawa:


Aspeto


4 (Mahusay)


3 (Magaling)


2 (Sapat)


1 (Kulang)


Kasanayan


Saulado ang mga linya at alam ang ginagawa


May ilang linyang nakalimutan pero alam pa rin ang ginagawa


Maraming linya ang nakalimutan at di gaanong alam ang ginagawa


Iilan lamang ang linya at halos hindi alam ang ginagawa


Tono at Ekspresyon


Madamdaming nagpapahayag ng mga damdamin at mensahe ng dula


Madamdamin ang pagganap pero may ilang bahagi na hindi nabigyan ng diin


Kulang sa damdamin at diin ang pagganap


Matamlay, walang buhay, at walang saysay ang pagganap


Galaw at Kilos


Nakikiisa sa iba pang tauhan at nababagay sa sitwasyon


Nakikipag-ugnayan sa iba pang tauhan pero may ilang galaw na hindi nababagay


Hindi nakikipag-ugnayan sa iba pang tauhan at hindi nababagay ang galaw sa sitwasyon


Walang galaw o kilos na makikita


Pananamit at Rekado


Nakasuot ng angkop na kasuotan at may kumpletong rekado para sa dula


Nakasuot ng kasuotan pero kulang ang rekado para sa dula


Hindi nakasuot ng kasuotan o rekado para sa dula


Walang kasuotan o rekado para sa dula


Kabuuan


Nakapagbigay ng kapanapanabik, makabuluhan, at matatandaang pagtatanghal


Nakapagbigay ng kasiya-siya, may saysay, at maayos na pagtatanghal


Nakapagbigay ng katNakapagbigay ng katanggap-tanggap, may punto, at sapat na pagtatanghal


Nakapagbigay ng hindi kasiya-siya, walang saysay, at mahinang pagtatanghal


Ang rubrics para sa duladulaan ay maaaring mag-iba-iba depende sa layunin, tema, at uri ng dula. Ang mahalaga ay ang rubrics ay makatotohanan, makatarungan, at madaling maunawaan ng mga estudyante at guro. Ang rubrics ay hindi lamang isang paraan ng pagmamarka kundi isang paraan ng pagpapaunlad ng mga kakayahan at potensyal ng mga estudyante sa duladulaan. a474f39169


Info

Willkommen in der Gruppe! Hier können Sie sich mit anderen M...

Mitglieder

bottom of page